Torsviby hanterar 2000-2500 ton spannmål varje år och har haft ett långt samarbete med Lien AB som hyr en gammal Lantmännen silo, men det är 25 km dit. Det har varit svårt de sista åren att under höstarna hitta åkare under skörd som vill köra spannmål och dessutom är det en extra kostnad.

Vi tog därför mod till oss att bygga 2 st torksilos under 2017 a 600 ton och sen byggdes ut anläggningen 2019 med ytterligare en silos på den östra sidan om gropen.

En utmaning för anläggning var att marken lutar mycket och det har krävt mycket fyllnadsmaterial för att kompensera ca 2m höjdskillnad.

En stor fråga var vart anläggningen skulle byggas då Torsviby ligger ute på en udde och drygt hälften av arealen ligger ca 7 km norrut. Men jag är glad att vi valde att bygga nära där jag bor då anläggningen kräver en hel del tillsyn och det blir enklare när utlastning ska ske då det finns många anledningar för en åkare att bli sen.

Finansiering har skett med egna medel samt med ett bidrag från EU via Jordbruksverket.

EU-logo-jordbruksfonden-farg

Leverantörer

J&L Agripart

Hållingsbo Bygg o Lantbruk

ET Schakt

Hagelins EL

Ekströms Elservice

DCIM100MEDIADJI_0117.JPG